ÚČTOVÁNÍ VYBRANÝCH TRANSAKCÍ (MAJETEK, FONDY, TRANSFERY, BEZÚPLATNÁ NABYTÍ) VE STÁTNÍ SFÉŘE, TJ. U ORGANIZACÍ ÚČTUJÍCÍCH DLE VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB.

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Cieľová skupina

Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.

Obsahová náplň

Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2016, případně i již schválené změny pro následující období: Zákon o účetnictví – vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění – české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.

Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví: Zákoník práce – zákon o pojistném na sociální zabezpečení – zákon o pojistném na zdravotní pojištění – zákon o omezení plateb v hotovosti – nařízení vlády o minimální mzdě.

Specifika účtování dlouhodobého majetku: Klasifikace – rozvahová a podrozvahová evidence – bezúplatné a úplatné nabytí – svěření majetku – fondy.

Transfery = „dotace“: Provozní, investiční – s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat – víceleté – ze zdrojů EU.

Účtování tvorby a čerpání fondů.

Bezúplatné převody majetku od státních organizací.

Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Jan Černý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape