Detail kurzu

ElEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Popis kurzu

Akreditovaný kurz MŠVVaS SR Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou.

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3472/2018/100/1

Obsah kurzu

Cena zahŕňa:

  • študijné materiály
  • základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0188/13–05.1)
  • absolvovanie kurzu elektrotechnické minimum

Cieľová skupina

Požadované vstupné vzdelanie:

  • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
  • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

Forma vzdelávania:

  • Prezenčná forma štúdiu /3 pracovné dní týždenne/
  • Dištančná forma štúdiu
  • Praktická výučba
Poznámka k cene

možnosť platby REPAS, splátky

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Hodnotenie
Organizátor