Detail kurzu

POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY, 120 hod.

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Pripraviť absolventov ku skúške odbornej spôsobilosti požiarneho technika a k získaniu osvedčenia požiarneho technika. Kurz zabezpečujeme v rámci vzájomnej spolupráce s Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Obsah kurzu

Stručný učebný plán:

 • Funkcie a postavenie požiarneho technika v praxi
 • Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany
 • Zákon o ochrane pred požiarmi, Jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom činnosti
 • Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
 • Základy procesov horenia a hasenia
 • Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov
 • Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
 • Konzultácie

Rozsah kurzu: 120 hod., 3 x obtýždeň (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 15:00 hod. Účastníci v cene kurzu získajú učebný materiál na CD a taktiež počas kurzu sú zabezpečené obedy.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

 • ĎALŠIA PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 32 hod., 180 € s DPH
 • KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV, 176 hod., 552 € s DPH
 • LEKTOR – ANDRAGOGICKÉ MINIMUM, 100 hod., 235 €
 • ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV, 27 hod., od 95 €

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

V oblasti výchovy bezpečnostných a požiarnych technikov máme dlhoročnú skúsenosť a tradíciu. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Upozorňujeme na skutočnosť, že funkciu technika požiarnej ochrany môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikovanou odbornou spôsobilosťou. V zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“.

Certifikát PO ZVLÁDNUTÍ SKÚŠKY NA KRHaZZ ZÍSKAJÚ ABSOLVENTI OSVEDČENIE POŽIARNEHO TECHNIKA Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor