Detail kurzu

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom základný komplex teoretických, metodologických poznatkov, praktických zručností a návykov z oblasti pedagogiky, andragogiky a psychológie. 

Obsah kurzu

Kurz Lektor (andragogické minimum) je organizovaný kombináciou s riadeným samoštúdium, konzultáciami a s priamym denným štúdiom. Z Prednášky sa konajú 1 x do týždňa v pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod., cca. 5 stretnutí, zvyšok kurzu je samoštúdium viď vyššie text. Základom kurzu je samostatná práca s učebnými textami obsahujúcimi pracovné úlohy pre účastníkov.

Každý účastník obdrží študijnú literatúru na CD s osobitným zreteľom na kľúčové aspekty lektorskej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých.

Časový rozsah kurzu: 100 vyuč. hod.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • KURZ BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA, 176 hod., 552 € s DPH
  • KURZ POŽIARNEHO TECHNIKA, 120 hod., 405 € s DPH

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí majú záujem pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Okrem iného kurz Lektor je jednou z nevyhnutných podmienok k získaniu živnostenského oprávnenia pre vykonávanie školiteľskej činnosti v oblasti BOZP a PO. Lektorské akreditované osvedčenie býva často podmienkou aj pri inej školiteľskej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU V SR.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor