Základný kurz bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného technika.

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

OBSAH KURZU:

 • Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • Odborné filmy
 • Informácie k výkonu PZS pre zamestnávateľov zaradených do I . a II. kategórie

V priebehu kurzu

 • sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz

Po ukončení kurzu

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov – odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

Možnosť platby aj na splátky, REPAS

Obsahová náplň

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

1. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 870 €

2. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €

3. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €

Pre absolventa kurzu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Termíny kurzov

16.04.2018 - 15.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)