Kurz: Základný kurz bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného technika.

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.Obsah kurzu

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

1. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €

2. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €

3. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €

Pre absolventa kurzu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.Cieľová skupina

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

OBSAH KURZU:

 • Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • Odborné filmy
 • Informácie k výkonu PZS pre zamestnávateľov zaradených do I . a II. kategórie

V priebehu kurzu

 • sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz

Po ukončení kurzu

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov – odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

Možnosť platby aj na splátky, REPASPoznámka k cene

možnosť platby na splátky, REPAS.Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor