Detail kurzu

Základný kurz bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného technika.

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

INDIVIDUÁLNY ČASOVÝ HARMONOGRAM kurzu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

 • určený pracujúcim, študentom…
 • viac informácii na 0908 975 079, info@vzdelavanie.sk
 • otvárame podľa záujmu

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

JESENNÁ PONUKA

 • POŽIARNY TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 540 / 570
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 560 / 590
 • POŽIARNY TECHNIK + BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 930 / 960
Cieľová skupina

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

OBSAH KURZU:

 • Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • Odborné filmy

V priebehu kurzu

 • sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz

Po ukončení kurzu

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov – odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

Možnosť platby aj na splátky, REPAS

Poznámka k cene

možnosť platby na splátky, REPAS.

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Organizátor