DETAIL KURZU

ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Od:

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného technika.

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Cieľová skupina

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

OBSAH KURZU:

  • Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
  • posudzovanie rizík a návrh opatrení
  • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
  • postup pri šetrení pracovného úrazu
  • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
  • Odborné filmy

V priebehu kurzu

  • sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz

Po ukončení kurzu

  • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
  • stanete sa kolegami našich lektorov – odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

Možnosť platby aj na splátky, REPAS

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Hodnotenie
Organizátor