Detail kurzu

VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz pod vedením skúsenej lektorky

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických ú­prav.

Obsah kurzu

Obsahové zameranie: kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika atď. V kurze sa kladie dôraz na praktickú časť a zodpovedný prístup k príprave účastníka do praxe. Lektorský zbor sa snaží zodpovedne počas kurzu naučiť (teoreticky, prakticky) účastníkov techniky z oblasti vizážistiky, nielen aby nadobudli teoretické poznatky, ale taktiež potrebné zručnosti v oblasti Beauty for woman and man (tradičné, moderné a súčasné trendy vo vizážistike a koloristike).

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška.

Časový rozsah: 160 vyuč. hod. (v poobedných hodinách od cca. 15:30 hod. do 18:30 hod.). Teoretická časť cca. 3× do týždňa, praktická časť má individuálnu intenzitu po dohode s lektormi a účastníkmi kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Praktická časť prebieha v podmienkach salónu v centre mesta, teoretická časť prebieha v učebni V.A.J.A.K., pobočka Trnava.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • KOZMETIK – KOZMETIČKA
  • KADERNÍK – KADERNÍČKA

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti – vizážistky, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne alebo si chcú otvoriť živnosť. Poprípade si chcú rozšíriť odbornú kvalifikáciu o nové techniky v kozmetike.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

V cene nie je zahrnutý kozmetický balíček v cene cca. 55 €

Hodnotenie
Organizátor